PROJEKT EDUKACYJNY – „GRY W SAMORZĄD”

Uczniowie klasy IV w ramach realizacji zajęć projektu edukacyjnego pt. „Gry w samorząd” pogłębiali swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania i działań Samorządu Uczniowskiego, aby zachęcić ich i przygotować do aktywnej pracy na tym polu w przyszłości. Ale zanim ci młodzi ludzie wkroczą w świat samorządności i będą działać w tym organie szkoły, powinni najpierw poznać podstawowe informacje w tym zakresie i zrozumieć jego istotę. A jak to zrobić? Najlepiej poprzez zabawę! Dlatego celem i efektem końcowym naszego projektu było opracowanie gier planszowych nawiązujących swoją tematyką do funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Podczas pracy nad grami dzieci nie tylko zdobywały i wzbogacały swoją wiedzę, ale także zastanawiały się nad wartością edukacyjną gier i zabaw.

I tak oto nasze gry są już gotowe!! Uczniowie testowali je na ostatnich zajęciach w dniu 14 marca na forum swoich grup projektowych, a następnie wyciągali wnioski, dzielili się spostrzeżeniami i uwagami, na podstawie których dokonywali ostatecznych korekt i poprawek w swoich grach.

Teraz przygotowujemy się do „WIELKIEGO TURNIEJU GIER O SAMORZĄDZIE”, który odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017r., na który serdecznie wszystkich zapraszamy!