Klasa IV


PROJEKT EDUKACYJNY – „GRY W SAMORZĄD”
20 marca 2017

Uczniowie klasy IV w ramach realizacji zajęć projektu edukacyjnego pt. „Gry w samorząd” pogłębiali swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania i działań Samorządu Uczniowskiego, aby zachęcić ich i przygotować do aktywnej pracy na tym polu w przyszłości. Ale zanim ci młodzi ludzie wkroczą w świat samorządności i będą działać w tym organie szkoły, powinni najpierw poznać […]